8Realms wiki
Advertisement

Het Collosseum is een wonder uit de prehistorie. Het vereist Sport en bibliotheek level 3. Het levert 1.000 willekeurige grondstoffen per dag aan de hoofdstad.

Het Collosseum

Het echte Colloseum

Het Colloseum heet officiel het Flavisch Amfitheater. Het werd in de 1e eeuw na Chr. gebouwd en was het grootste amfitheater in het Romeinse Rijk. Een Amfitheater is een ovaal open gebouw dat gebruikt werd gebruikt voor gladiatorgevechten en gevechten met wilde dieren. Het Colloseum werd gebouwd onde de Flavische keizers. De bouw werd begonen onder Vespasianus in 72 na Chr.. Na de voltooing in 80 na Chr. werd het ingeweid door keizer Titus. Het werd gebouwd op een drooggelegd meer midden in Rome. Zo was er een gevecht tussen kraanvogels en een gevecht tussen vier olifanten. Negenduizend tamme en wilde dieren werden afgeslacht. Ook vrouwen traden op als wilde-dierenvechters. In het Collosseum werd er verder wildedierengevechten gehouden waarbij wildedierenvechters vochten met allerlei wilde dieren in jachtpartijen. De arena werd op passende wijze ingericht met rotsen en struiken.Verder werden er veroordeelde gevangenen voor de wilde dieren gegooid. Later werden er veel christen voor de wilde dieren geworpen. Er werden ook zeeslagen gehouden. Nadat men de arena met miljoenen liters water had laten vollopen, werden beroemde zeeslagen uit de geschiedenis nagespeeld.

Het Colloseum is door vele aardbevingen getroven en is als steengroeve gebruikt. In 1749 verbood de paus het stelen van matteriaal uit het Colloseum. Het werd door de paus als kerk gezegend vanwege de vele christenen die er werden omgebracht. Er werd ook een kruisweg aangelegd.

Het Collosseum nu

Het Collosseum van binnen

Advertisement